Helft elektriciteit nu uit hernieuwbare bron

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen is in de eerste helft van 2023 gestegen naar 27,6 miljard kilowattuur. Dat is 14 procent meer dan een jaar eerder. Hiermee kwam het aandeel hernieuwbare elektriciteit uit op 46 procent van de totale elektriciteitsproductie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De productie uit zon en wind namen in de eerste jaarhelft toe en die uit fossiele bronnen daalde juist.

De elektriciteitsproductie uit zonne-energie is in de eerste helft van 2023 ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder met 25 procent (2,2 miljard kWh) gestegen naar 11 miljard kWh. Dit is met name het gevolg van meer zonnepanelen. Tegelijkertijd nam de productie uit wind met 1,8 miljard kWh (16 procent) toe tot 13 miljard kWh door meer capaciteit op zee en door meer gunstige wind op land.

In het eerste halfjaar van 2023 kwam er 0,6 miljard kWh minder elektriciteit uit biomassa, vooral als gevolg van de lagere bijstook door kolencentrales.

De elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen is in de eerste helft van 2023 vergeleken met een jaar eerder gedaald met 8 procent naar 30 miljard kWh. Kolencentrales produceerden 1,2 miljard kWh (-16 procent) minder elektriciteit, met name als gevolg van hogere prijzen voor kolen en CO2.

De productie uit aardgas nam af met 6 procent (1,4 miljard kWh), vooral als gevolg van hogere prijzen voor aardgas en in mindere mate CO2. Zowel de relatief duurdere productie uit aardgas als die uit kolen moest wijken voor de toegenomen goedkopere productie uit hernieuwbare bronnen.

De invoer van elektriciteit daalde in de eerste jaarhelft met 3 procent. De import uit Denemarken en het Verenigd Koninkrijk nam af, terwijl de invoer uit Noorwegen steeg. De uitvoer van elektriciteit steeg met 17 procent. Vooral de uitvoer naar Duitsland nam toe, met name omdat in Duitsland de elektriciteitsproductie daalde door een lagere productie van Duitse kolen- en kerncentrales. Nederland voert al zeven kwartalen op rij per saldo meer elektriciteit uit dan in.