Bouw en Installatie Hub 21 juni 2023

Huishouden bespaart 1000 euro met hybride warmtepomp

Het gasverbruik daalt door de installatie van een hybride warmtepomp met zo’n 75 procent. De woningen die zijn uitgerust met zo’n installatie gebruiken wel fors meer elektriciteit, maar onder de streep blijft er per jaar nog steeds 1000 euro over. Dat blijkt uit onderzoek dat vandaag in Utrecht werd gepresenteerd.

In het ‘Demonstratieproject Hybride Warmtepompen in de Gebouwde Omgeving’ werden hybride installaties in ongeveer 200 woningen, met uiteenlopende typen en bouwjaren, gemonitord tijdens minstens één stookseizoen. De woningen zijn bouwkundig ook niet aangepast voor het onderzoek. Van 120 woningen zijn nu de resultaten binnen en die mogen gerust als bemoedigend worden bestempeld.

Besparing waarschijnlijk groter

De hybride warmtepomp, die vanaf 2026 voor de meeste woningen als minimum eis geldt bij vervanging van de bestaande CV-installatie, is een goede oplossing voor de verduurzaming van bestaande bouw.  Gemiddeld hadden de woningen over de twee voorafgaande jaren een gasverbruik van 1850 m3, en dat volume slonk door het hybride systeem met gemiddeld 75 procent naar 475 m3. De woningen gebruikten daardoor gemiddeld 2360 kWh extra aan elektriciteit. Dat resulteert dus in een besparing van 1000 euro per woning per jaar. En daarbij wordt aangetekend dat die berekening is gebaseerd op de energietarieven volgens het prijsplafond van 1,45 euro per 1 m3 gas en 40 cent voor een kWh. Maar die tarieven zijn intussen alweer veranderd en de besparing zou nu dus groter zijn. En als de energieprijzen nog meer stijgen, neemt de terugverdientijd ook verder af. Daarnaast hebben veel deelnemers zonnepanelen, en voor hen is de besparing beduidend groter. 

Er is altijd verbetering mogelijk

In de resultaten is een spreiding zichtbaar: hoewel elke bewoner aanzienlijk op energiekosten bespaart, zijn er deelnemers met meer dan 90% gasbesparing maar ook deelnemers met minder dan 40%. Die spreiding zien we ook bij het elektriciteitsgebruik van de hybride warmtepomp. Een goede gasbesparing gaat in enkele gevallen toch gepaard met een relatief hoog elektriciteitsgebruik. De resultaten van het demonstratieproject laten dan ook zien dat met relatief kleine verbeteringen al snel een verhoging van de besparing te realiseren is. Zo blijken de kwaliteit van het afgiftesysteem en de regeltechniek van cruciaal belang om in elke situatie tot goede prestaties te komen. Bij deelnemers met een duidelijk minder dan gemiddelde gasbesparing of een sterk hoger elektriciteitsgebruik, is één van die onderdelen vaak niet optimaal en dat vermindert het financiële resultaat.

De resultaten van het demonstratieproject laten dan ook zien dat met relatief kleine verbeteringen snel een verhoging van de besparing te realiseren is. Zo blijken de kwaliteit van het afgiftesysteem en de regeltechniek van cruciaal belang om in elke situatie tot goede prestaties te komen.

Voorbeelden

Het onderzoek laat onder andere zien dat oude woningen met de huidige radiatoren in combinatie met een hybride cv-installatie een goed resultaat geven, zolang het radiatoroppervlak in de belangrijke ruimten (woonkamer) en de doorstroming in die radiatoren voldoende is. Het is ook belangrijk dat lucht om en door de radiator goed kan bewegen. Daardoor kan een radiator zijn warmte goed afgeven. Installaties met complexe zoneregelingen, die eerder naar tevredenheid functioneerden, kunnen door lagere watertemperaturen problemen geven. Maar dat is goed oplosbaar. Ook grote installaties, met een complexe loop van de leidingen, kunnen met lagere watertemperaturen problemen geven. Met een goede regeling en voldoende doorstroming is een buffertank niet nodig. Waterzijdig inregelen met drukonafhankelijke ventielen is aan te bevelen.

In een paar gevallen, met duidelijk waarneembare afgifteproblemen, werden ventilatorstrips of
laagtemperatuurradiatoren in de woonkamer toegepast. De extra winst van dit soort oplossingen worden het komende jaar nog onderzocht. De looptijd van het onderzoek is namelijk met nog een jaar verlengd.

Initiatiefnemers

Het project is een initiatief van de Nederlandse Verduurzamingsindustrie Gebouwde Omgeving (NVI-GO), Techniek Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Bouw & Installatie Hub

Dit is een artikel van Bouw & Installatie Hub. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws uit de bouw- en installatiesector? Neem dan een kijkje op de hub en meld je aan voor de online community.

Bouw & Installatie Hub

Alles over Bouw & Installatie

Ook interessant