POUNDTHEGROUND

‘Stroomnet moet sneller worden uitgebreid’

Deel

Gekopieerd

Het overvolle elektriciteitsnetwerk is dé bottleneck voor de energietransitie, stelt Energie-Nederland in een reactie op de miljoenennota. Volgens de brancheorganisatie ontbreekt het al geruime tijd aan een helder plan voor de benodigde netverzwaring en uitbreiding van het stroomnet.

“De energiesector wil voortgang maken maar mist de focus op haalbare uitvoeringsplannen die snel veel CO2 uitstoot reduceren. De klimaatdoelen van 2030 staan voor de deur, snelheid is hard nodig. Dus versnel vergunningprocedures, verzwaar infrastructuren (elektriciteitsnetten, waterstof, opslag voor CO2), benut de bestaande elektriciteitsnetten slim, schaf de salderingsregeling af, versnel de gaswinning op de Noordzee en stel een concreet doel vast voor elektrificatie in de industrie. Zorg dat wetten worden geschreven én vastgesteld zodat infrastructuur snel wordt aangelegd.” Dat is de belangrijkste boodschap vanuit de energiebranche voor Den Haag.

Voorzitter Cora van Nieuwenhuizen: “Ministeries bouwen geen windparken, dat doen bedrijven. Maar het moet voor partijen wel aantrekkelijk zijn om te investeren in verduurzaming. Snelheid en concrete uitvoering zijn nodig om de doelen te kúnnen halen”.

‘Radicale herziening’

“De situatie vereist onorthodoxe maatregelen, zoals een radicale herziening van procedures en vergunningstrajecten en het opzetten van een crisisteam met mandaat om het aanvalsplan uit te laten voeren. Tegelijkertijd moet de bestaande netinfrastructuur zo slim mogelijk worden benut en het beheer ervan intelligenter worden gedaan”, aldus de branchevereniging.

Energie-Nederland wil ook dat er meer werk gemaakt gaat worden van waterstof als energiebron. De rijksoverheid moet hier volgens de organisatie geld voor vrijmaken en komen met concrete plannen voor de uitvoering. “Het Rijk moet duidelijkheid bieden over de planning en omvang van tenders, inclusief locaties, de benodigde vergunningen en aansluitingen op elektriciteit- en waterstofinfrastructuur. De overheid moet de regie nemen en de kip-ei-impasse doorbreken.”

Verder pleit Energie-Nederland voor een versnelling van de gaswinning op de Noordzee en voor het vaststellen van een concreet doel voor de elektrificatie in de industrie.

De organisatie vindt het geen goed plan van het kabinet om dubbele belasting op elektriciteit te gaan heffen. Het gaat om belasting op het gas dat een gascentrale in gaat, maar ook op de elektriciteit die de centrale uit gaat. “Deze dubbele belasting zal onbedoelde effecten hebben: Nederlandse gascentrales worden op deze manier achtergesteld op, vaak minder duurzame, centrales in het buitenland. Daar schiet het klimaat niks mee op.”

Groot thema

Ook Netbeheer Nederland pleit in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november voor een nationaal uitvoeringsplan voor de aanleg van de nodige energie-infrastructuur. “Het is bijzonder dat koning Willem-Alexander in de troonrede de uitdagingen van het stroomnet benoemt en tegelijk is het heel logisch”, laat Dick Weiffenbach, algemeen directeur Netbeheer Nederland, weten. “Het is maatschappelijk bezien een van de grote thema’s, naast armoede en huisvesting. Planmatig vergroten van de capaciteit van het stroomnet en het stimuleren van flexibel gebruik van stroom zijn de oplossingen van de problemen waar we nu tegenaan lopen.”

Gerelateerde artikelen