Bouw en Installatie Hub 10 juli 2023

We gebruiken minder energie en de helft is duurzaam

Het totale energieverbruik in Nederland is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 1990, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Vorig jaar nam het verbruik van onder meer stroom, aardgas en olie met 10 procent af vergeleken met het voorgaande jaar.

Het verbruik van aardgas liet het afgelopen jaar zelfs een daling zien van 21 procent. Dat kwam vooral door een afname van het gasverbruik door huishoudens, mede door het warmere weer en door de hoge gasprijzen.

In de landbouw was de daling van aardgasverbruik met 31 procent relatief het grootst van alle sectoren. Ook deze daling hing samen met de hoge gasprijs. “Aardgasverbruik in de landbouw zit namelijk vooral bij de glastuinbouw, waar dit verbruik een relatief groot deel van de totale kosten vormt”, stelt het CBS.

Elektriciteitsproducenten verbruikten vorig jaar ook veel minder aardgas voor de productie van stroom. Dat geldt ook voor olieraffinaderijen. “Een deel van de verklaring hiervoor is het toegenomen gebruik van olierestgassen en lpg voor productie van warmte en waterstof”, aldus het statistiekbureau.

Het CBS maakte onlangs bekend dat van alle energie die vorig jaar werd verbruikt (elektriciteit én warmte), 15 procent uit hernieuwbare bronnen vandaan kwam. Het gebruik van hernieuwbare energie in Nederland is inmiddels over de helft richting het afgesproken doel voor 2030.

De helft van de Nederlandse stroom was in het afgelopen half jaar duurzaam. Voor het eerst werd dit halfjaarlijkse gemiddelde behaald, meldt Energieopwek.nl, de organisatie die de productie van groene energie bijhoudt.

Vorig jaar bedroeg het aandeel van hernieuwbare stroom in de eerste helft 43 procent. Naar verwachting zal in 2030 zo’n 85 procent van alle Nederlandse stroom duurzaam zijn. Ook verwacht Energieopwek.nl dat het gemiddelde over heel dit jaar boven de 50 procent zal uitkomen. Dat komt mede door nieuwe windturbines op zee en de groei van zonnepanelen.

Bouw & Installatie Hub

Dit is een artikel van Bouw & Installatie Hub. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws uit de bouw- en installatiesector? Neem dan een kijkje op de hub en meld je aan voor de online community.

Bouw & Installatie Hub

Alles over Bouw & Installatie

Ook interessant