Bouw en Installatie Hub 4 juli 2023

Zorgen om nieuwe energiebesparingsplicht

Op 1 juli gaat de nieuwe energiebesparingsplicht in. Volgens ondernemersorganisatie FME wordt de uitvoering in de praktijk “een behoorlijke opgave” in de industrie en het mkb, door het grote gebrek aan technisch personeel.

Die plicht houdt in dat bedrijven maatregelen moeten nemen waarmee ze energie besparen, als deze zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ook moet de uitstoot worden verlaagd. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van zonnepanelen en de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

Maar de FME zegt dus dat dit in de praktijk lastig kan worden omdat er een groot gebrek is aan technisch personeel voor aanleg van onder meer zonnepanelen. Het is al vaker gezegd dat die tekorten een hindernis vormen voor de energietransitie. Ook wijst de FME erop dat door de gestegen energieprijzen de terugverdientijden fors afnemen en het aantal te nemen maatregelen juist toeneemt.

Procesmaatregelen

Verder stelt de organisatie dat grote bedrijven, die onder het Europese handelssysteem van emissierechten (ETS) vallen, hiermee te maken krijgen. “Zij worden daardoor dubbel aangesproken, via de CO2-prijs en nu ook de wet.” De FME vraagt zich af of het wel verstandig was om deze bedrijven te vragen om ook een hele reeks maatregelen te laten nemen met kleine CO2-effecten. De organisatie ziet liever dat ETS-bedrijven zich kunnen concentreren op het nemen van procesmaatregelen zoals ovens van het gas af halen en op elektriciteit te laten draaien.

De FME zegt dat een groep van circa 80.000 kleine bedrijven op 1 december hierover verslag moet uitbrengen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). “Wat veel mkb-bedrijven onderschatten, is het feit dat ze de RVO niet alleen over hun energieverbruik moeten informeren. Ze moeten ook de energiebesparende maatregel daadwerkelijk nemen. Uit RVO-cijfers blijkt dat dit nog te weinig gebeurt.”

FME vindt het jammer dat met de deadline van 1 december in aantocht pas nu alle informatie bij RVO beschikbaar is, de EML 2023 is vastgesteld en de Standaard energieprijzen pas bekend zijn (zie tabel). Dat had in januari klaar moeten zijn. Desondanks raadt FME alle bedrijven aan zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de energie besparende maatregelen en zien we dat dit ook gewoon gebeurt. Energiebesparing helpt immers ook bij de netcongestieproblematiek en het aardgasverbruik komende winter.

Bouw & Installatie Hub

Dit is een artikel van Bouw & Installatie Hub. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws uit de bouw- en installatiesector? Neem dan een kijkje op de hub en meld je aan voor de online community.

Bouw & Installatie Hub

Alles over Bouw & Installatie

Ook interessant