VSK Awards 2022

Categorieën

De VSK Awards 2022 worden uitgereikt over de volgende drie categorieën.

  • Energietransitie
  • Gezond en Comfort
  • Installateurszaken

Energie-
transitie

Producten, diensten en concepten die bijdragen aan het terugdringen van het energieverbruik en het stimuleren van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. De inzendingen zorgen voor een betere planeet, beantwoorden aan de vraag naar duurzame, verantwoorde en slimme oplossingen in nieuwbouw én renovatie, en bieden de traditionele kolom handvatten om te innoveren, te veranderen en toekomstbestendig te blijven.

gezond &
comfort

Installatietechniek is er voor mensen. Het brengt comfort en gezondheid. Deze categorie is er voor producten, diensten en concepten die het welzijn van de gebruiker voorop en centraal hebben staan. Veiligheid, geborgenheid, en ruimte om goed en gezond te leven. Nieuwe slimme techniek in de breedste zin des woords, die in dienst staat van de gebruiker.

Installateurs-
zaken

Deze categorie is het terrein van de werkvloer. Het domein van de mens die het moet maken. Producten, diensten of concepten die het werk verlichten, eenvoudiger maken, of het installatievak aantrekkelijk maken. Een praktisch ingestelde categorie, waarin het welzijn en welbevinden van de installateur voorop staat. Denk aan gereedschappen, installatiemethoden; slimme oplossingen waar de mensen op de werkvloer, die we zo keihard nodig hebben, de handjes voor elkaar krijgen.