Voorwaarden deelname & Beoordeling

de Voorwaarden voor deelname

Alle voorwaarden op een rijtje:

  • Deelname staat open voor deelnemers aan VSK 2022
  • De inzending moet geïntroduceerd zijn na 1 februari 2020
  • Deelname is kosteloos
  • De inzending gebeurt digitaal (incl. specificaties en beeld van product of dienst)
  • De inzending moet uiterlijk 24 november 2021 ingediend zijn
  • De jury bepaalt 3 genomineerden per categorie. Deze worden op 8 februari 2022 bekendgemaakt.
  • Bij de award-uitreiking, tijdens de opening van de VSK, worden de winnaars bekend gemaakt.
  • De award-uitreiking vindt plaats op 17 mei 2022 in hal 10 tijdens VSK.
  • Stemmen voor de publieksprijs vindt digitaal plaats.
  • Genomineerde en winnende inzendingen krijgen een video en publiciteit in de bij de VSK Award aangesloten media.

Beoordeling

De inzending wordt door een onafhankelijke jury beoordeeld op innovatie, oplossingsgerichtheid, praktische toepasbaarheid, sociale impact, duurzaamheid en economisch rendement. Hieronder vind je een overzicht van alle zes onderdelen:

1. Innovatie

In hoeverre onderscheidt uw inzending zich wat innovatie betreft van vergelijkbare producten op de markt? Geef aan waar dit uit blijkt en geef duidelijke specificaties over introductiedatum -en wijze, de prestaties en de eisen die gesteld zullen worden aan de inzending op het gebied van wetgeving. Daarnaast biedt de inzender duidelijkheid in het onderscheid ten opzichte van vergelijkbare producten of voorgangers van de vernieuwingen.

2. Oplossingsgerichtheid

Voor welke uitdaging in de branche is de inzending een oplossing? Is deze uitdaging relevant? De inzender schetst de context waarbinnen de inzending is ontwikkelt. De jury beoordeelt de inzending op de mate van relevantie en oplossingsgerichtheid.

3. Praktische toepasbaarheid

Hoe werkt het? Wat kun je melden over de praktische toepasbaarheid van uw inzending? En welke oplossing biedt het product voor welke uitdaging die de markt heeft? Hoe moet de inzending worden toegepast? Kan en mag de inzending in Nederland toegepast worden?

4. Sociale impact

Wat doet de inzending met de mens die het gebruikt, ervaart of toepast? Waarom is deze inzending op dit moment een antwoord op vragen die er in de maatschappij of branche aanwezig zijn?

5. Duurzaamheid

Hoe duurzaam is uw inzending? Op welke manier is rekening gehouden met het beperken van milieubelasting door materiaalkeuze, zuinig gebruik van grondstoffen, energie en recycleerbaarheid in de productie-, gebruiks- en afvalfase van het product/systeem? Maar belangrijker nog: hoe manifesteert de inzending zich in de context van de bouw en installatiewereld, waarin terugdringen van energieverbruik en verantwoord gebruik van mens en planeet hoog in het vaandel staat? De inzender levert data die de duurzame claim onderschrijft.

6. Financiële impact

Wat is het rendement voor de gebruiker? Wat heeft de branche, de installateur of gebruiker aan de inzending, als het gaat om keihard rendement? Wat bereiken we er mee? En niet onbelangrijk: wat zijn de kosten van de inzending, en hoe verhouden deze zich tot het rendement.

Interesse in deelname?

Helaas, je kunt niet meer meedoen. De inschrijving is inmiddels gesloten.