Prijsuitreiking 6 februari 2024 | Theater Hal 9

VSK Awards 2024

Wat zijn dé innovaties en vernieuwingen in de installatiewereld?

De VSK Awards laten je zien waar elke installatieprofessional het komend jaar niet omheen kan. De verkiezing is in het leven geroepen door de organisatie van VSK om tijdens beurs meer aandacht te vragen voor de innovaties in de branche.

De VSK Awards zijn al tientallen jaren een tweejaarlijkse erkenning voor vakprofessionals die vernieuwen.

Verderop vind je alles over de categorieën, de jury, de deelnamevoorwaarden en de wijze van beoordeling. In oktober start de aanmelding.

Wat zijn dé innovaties en vernieuwingen in de installatiewereld?

De VSK Awards laten je zien waar elke installatieprofessional het komend jaar niet omheen kan. De verkiezing is in het leven geroepen door de organisatie van VSK om tijdens beurs meer aandacht te vragen voor de innovaties in de branche.

De VSK Awards zijn al tientallen jaren een tweejaarlijkse erkenning voor vakprofessionals die vernieuwen.

Verderop vind je alles over de categorieën, de jury, de deelnamevoorwaarden en de wijze van beoordeling. In oktober start de aanmelding.

De categorieën

De VSK Awards 2024 worden uitgereikt over de volgende drie categorieën. Per categorie worden drie inzendingen genomineerd.

Energie-
transitie

De energievoorziening van de toekomst verandert razendsnel. De wijze waarop we energie opwekken, transporteren, opslaan en gebruiken voor woning en gebouw. Bovendien wordt de woning of het gebouw ook steeds slimmer en beweegt mee met haar gebruikers. De inzendingen binnen deze categorie dragen bij aan de transitie en zorgen voor efficiency, productiviteit, duurzaamheid en automatisering. Ze bieden professionals handvatten om te innoveren, te veranderen en toekomstbesteding te blijven op het gebied van installatietechniek.

gezond &
comfort

Installatietechniek is er voor mensen. Mensen hebben een gezonde, schone en comfortabele leef- en werkomgeving nodig. Het welzijn is essentieel voor een duurzame samenleving. Deze categorie is er voor producten, diensten en concepten die dit welzijn van de gebruiker centraal hebben staan en die bijdragen aan een betere planeet. Het draait hier om nieuwe technieken die in dienst staan van de gebruiker en haar welzijn.

Installateurs-
zaken

Deze categorie is het terrein van de werkvloer. Het domein van de mens die het moet maken. Producten, diensten of concepten die het werk verlichten, eenvoudiger maken, het installatievak aantrekkelijk maken. Een praktisch ingestelde categorie, waarin het welzijn en welbevinden van de installateur voorop staat. Denk aan gereedschappen, installatiemethoden; slimme oplossingen waar de mensen op de werkvloer, die we zo keihard nodig hebben, blij van worden.


De Jury

Doekle Terpstra

Voorzitter bij Techniek Nederland

____
LinkedIn
Claudia Bouwens

Programmabegeleider Energie en Duurzaamheid NEPROM

LinkedIn
Theo Ockhuijsen

Directeur Innovatie Express en BIMpuls

LinkedIn
Harm Valk

Partner, senior adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs

LinkedIn

Eddy Buiting

Hoofdredacteur Installatie en Sanitair, Installatie.nl

LinkedIn
Lars Boelen

Eigenaar Paris Proof Plan, huisfluisteraar

LinkedIn
Marco Lammers

Bedrijfsopleider bij Energiewacht BV

LinkedIn
Maurice Roovers

Vakspecialist bij Techniek Nederland

LinkedIn

Mark Sprenkels

Manager Kenniscentrum Energietransitie bij Breman

LinkedIn
Sander Wouterse

Owner bij Wouterse installatie & onderhoud

LinkedIn
Wendy van Zundert

Elektromonteur bij Unica

____
LinkedIn

Deelnamevoorwaarden

  • Deelname staat open voor deelnemers aan VSK 2024.
  • De inzending moet geïntroduceerd zijn na 1 februari 2022.
  • Deelname is kosteloos.
  • De inzending gebeurt digitaal (incl. duidelijke specificaties zoals rendementen, besparingen, certificeringen en meetresultaten etc. en beeld van product of dienst). Onvolledige inzendingen kunnen worden uitgesloten van deelname.
  • De jury bepaalt 3 genomineerden per categorie. Bij de award-uitreiking, tijdens de opening van VSK, worden de winnaars bekend gemaakt. Dit is op dinsdag 6 februari in het theater in hal 9.
  • Stemmen voor de publieksprijs vindt digitaal plaats en in aanloop naar de beurs.
  • Genomineerden en winnende inzendingen krijgen een video en publiciteit in de bij de VSK Award aangesloten media.

Beoordeling

Inzendingen worden door de jury beoordeeld op onderstaande onderdelen:

1. Innovatief

In hoeverre onderscheidt uw inzending zich wat innovatie betreft van vergelijkbare producten op de markt? Geef aan waar dit uit blijkt. Geef duidelijke specificaties over introductiedatum en -wijze, de aantoonbare prestaties en de eisen die gesteld zullen worden aan de inzending op het gebied van wetgeving. Daarnaast biedt de inzender duidelijkheid in het onderscheid ten opzichte van vergelijkbare producten of voorgangers van de vernieuwingen.

2. Oplossingsgerichtheid

Voor welke uitdaging in de branche is de inzending een oplossing. Is deze uitdaging relevant? De inzender schetst de context waarbinnen de inzending is ontwikkeld. De jury beoordeelt de inzending op de mate van relevantie en oplossingsgerichtheid.

3. Praktische toepasbaarheid

Hoe werkt het? Wat kunt u melden over de praktische toepasbaarheid van uw inzending? En welke oplossing biedt het product voor welke uitdaging in de markt? Hoe moet de inzending worden toegepast? Kan en mag de inzending in Nederland toegepast worden?

4. Sociale impact

Wat doet de inzending met de mens die het gebruikt, ervaart of toepast? Waarom is deze inzending op dit moment een antwoord op vragen die er in de maatschappij of branche aanwezig zijn?

5. Duurzaamheid

Hoe duurzaam is uw inzending? Op welke manier is rekening gehouden met het beperken van milieubelasting door materiaalkeuze, zuinig gebruik van grondstoffen en energie en recycleerbaarheid in de productie-, gebruiks- en afvalfase van het product/systeem? En belangrijker nog: hoe manifesteert de inzending zich in de context van de bouw en installatiewereld, waarin terugdringen van energiegebruik, en verantwoord gebruik van mens en planeet hoog in het vaandel staat? De inzender levert data aan die gekwantificeerd is en die de duurzame claim onderschrijft.

6. Financiële impact

Wat is de kostenbesparing voor de gebruiker? Wat heeft de branche, de installateur of gebruiker aan de inzending, als het gaat om keihard rendement? Wat bereiken we er mee? En niet onbelangrijk: wat zijn de kosten van de inzending, en hoe verhouden deze zich tot het rendement?