VSK Awards 2018 -oud

Bent u deelnemer aan VSK 2018? Heeft u een innovatie waarmee u de concurrentie verrast, waarmee u de installatiebranche daadwerkelijk iets nieuws brengt? Meld u zich dan nu aan voor de VSK Awards 2018!

VSK Awards
Alle exposanten van VSK 2018 kunnen tot en met 20 november 2017 hun innovaties aanmelden voor de VSK Awards. Deze competitie kent vijf categorieën met elk een eigen Award. De prijsuitreiking is op de openingsdag van de VSK, op 6 februari 2018.

VSK Awards | Categorieën

 • Categorie 1 | Digitaal & slim
  In deze categorie draait het om digitale ontwikkeling, installeren, servicen op afstand. Slim wonen en intelligente gebouwen. Maar ook BIM; digitale oplossingen voor bedrijfsvoering. Van regeltechniek, thermostaten en koppelingen tot legionella- en klimaatbeheersing. Wat doet de techniek voor de gebruiker? 
 • Categorie 2 | Gezond & comfort 
  In categorie 2 draait het om het resultaat gerichte innovaties die comfort, gezondheid en veiligheid voor de gebruiker op het vlak van ventilatie, geluid, water (legionella), warmte/koeling en licht bevorderen.
 • Categorie 3 | Energie(r)evolutie & -transitie 
  Categorie 3 draait om productoplossingen die energieverbruik terugdringen, ruimte bieden aan alternatieve energiebronnen en/of energieneutraal bouwen/renoveren stimuleren.
 • Categorie 4 | Installateurszaken 
  In deze categorie staan gereedschappen, materialen en verbindingstechniek centraal. Praktische oplossingen die het werk van monteurs verlichten, verbeteren en/of veranderen. 

 • Extra! De Categorie 5 | Installateur van het Jaar
  Dit jaar een nieuwe categorie, Installateur van het Jaar! U als exposant kunt voor deze categorie een installateur nomineren. Daarnaast zal deze categorie onder de aandacht worden gebracht bij onze aanstaande bezoekers, zullen we ook hen uitnodigen om nominaties in te sturen.
  Voor deze categorie komen in aanmerking vakgenoten en installatiebedrijven, die het afgelopen jaar een waardevolle bijdrage hebben geleverd door: onderscheidend hoge kwaliteit van hun persoonlijke professionele vaardigheden, goed werkgeverschap, oplossingsgericht denken en/of niveau van dienstverlening. Initiatieven waarbij zij hun omgeving wisten te stimuleren, hun klanten en relaties wisten te verrassen of het functioneren van hun collega’s positief wisten te ondersteunen of verbeteren.

Aanmelden | stemprocedure
Kies uw categorie en meld uw noviteit aan via de bijbehorende link. Alle inzendingen worden vervolgens door een onafhankelijke jury beoordeeld op innovatie, praktische toepasbaarheid, sociale impact, duurzaamheid en economisch rendement.

Juryprijzen
De jury kiest medio december, per categorie drie genomineerden. De genomineerden ontvangen persoonlijk bericht en de nominaties worden aansluitend gepubliceerd op de website van VSK. Ook kiest de jury voor de categorieën 1 tot en met 4 de winnaars. Zij winnen de juryprijs per categorie. 

Publieksprijzen
Daarnaast kiest het publiek -de bezoeker van VSK, uw collega’s, relaties uit de branche- uit de categorieën 1 tot en met  4 één overall winnaar. Het publiek bepaalt óók wie de winnaar wordt van categorie 5 | de Installateur van het jaar. 

Alle genomineerden zijn onderdeel in de VSK-publiciteitscampagne.

» Digitaal aanmeldformulier categorie Digitaal & slim 
» Digitaal aanmeldformulier categorie Gezond & comfort 
» Digitaal aanmeldformulier categorie Energie(r)evolutie & -transitie 
» Digitaal aanmeldformulier categorie Installateurszaken 
» Digitaal aanmeldformulier categorie Installateur van het Jaar 


Beoordeling

 • Innovatie
  In hoeverre onderscheidt uw inzending zich qua innovatie van vergelijkbare producten op de markt? Waaruit blijkt dit?
  NB Innovatie is meer dan alleen een technische verbetering. Belangrijk is hierbij de interactie tussen gebruiker en product. De gevolgen van het op een nieuwe wijze toepassen van een bestaand product kunnen even groot zijn als de gevolgen van de introductie van het product zelf.
 • Praktische toepasbaarheid
  Wat kunt u melden over de praktische toepasbaarheid van uw inzending? In hoeverre voldoet het aan de huidige en toekomstige regelgeving? Draagt het bij aan het economisch rendement van het installatiebedrijf en/of gebruiker?
 • Sociale impact
  Wat is de sociale impact van uw inzending? Heeft uw inzending impact op de samenleving of op een bepaalde groep in de samenleving? Of draagt uw inzending bij aan het personeelswelzijn binnen de organisatie?
 • Duurzaamheid
  Hoe duurzaam is uw inzending? Op welke manier is rekening gehouden met het beperken van milieubelasting door materiaalkeuze, zuinig gebruik van grondstoffen en energie en recycleerbaarheid in de productie-, gebruiks- en afvalfase van het product/systeem?
  NB Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam.
 • Economisch rendement
  Wat kunt u melden met betrekking tot het economische rendement van uw inzending? Op welke wijze is uw inzending bijzonder?

Voorwaarden

 • U neemt deel aan VSK 2018.
 • Uw product is op of na 1 januari 2016 op de markt gebracht.
 • U maakt geen inbreuk op enig auteursrecht, recht van tekening/model of octrooi.
 • Uw inzending voldoet aan wettelijke veiligheidsvoorschriften en verschilt het duidelijk van een eventueel eerder ingezonden product.

 

Kosten
Deelname aan de VSK Awards is uitsluitend voor exposanten van de editie 2018 en is gratis.

Nominaties
De genomineerden worden medio december 2017 bekend gemaakt.

De jury

 • Dennis van der Geest - voorzitter (voormalig judoka, DJ en presentator)
 • Theo Ockhuijsen - directeur BIMpuls, adviseur Commissie Innovatie van UNETO-VNI
 • Martijn Verspeek - directeur Installatiebedrijf Verspeek
 • Harm Valk -  partner, senior adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs
 • Eddy Buiting - Hoofdredacteur Installatie en Sanitair, Installatie.nl
 • Claudia Bouwens - Programmaleider Lente-akkoord
 • Patrick Schilte - Business Unit Manager Jaarbeurs

 

» Digitaal aanmeldformulier categorie Digitaal & slim 
» Digitaal aanmeldformulier categorie Gezond & comfort 
» Digitaal aanmeldformulier categorie Energie(r)evolutie & -transitie 
» Digitaal aanmeldformulier categorie Installateurszaken 
» Digitaal aanmeldformulier categorie Installateur van het Jaar